1

ارزیابی عملکرد - ارزیابی عملکرد کارکنان

News Discuss 
ارزیابی عملکرد کارکنان ؛ “سرمایه انسانی” یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌ها نامشهود سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های دانش مدار است. ارزش “مدیریت منابع انسانی” چیزی بیش از مدیریت اداری و کارگزینی و یا احیاناً رفاه و حقوق و مزایای است. واقعیات امروزه سازمان‌ها و فاصله نسل‌ها، جذب و به کارگیری دانش آموختگان، http://nazmaranali2.loxblog.com/post/2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story