1

Fascination About หอมหาเทพบูรพาจารย์

News Discuss 
ขั้นตอนการไหว้บูชา “องค์พระพิฆเนศ” สมัครสมาชิก และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ → วัดงามๆ จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีมากมายทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่วัดที่เป็นกระแสดังในหมู่ “สายมู” มาได้สักพักในตอนนี้ ต้องยกให้ “วัดป่าแดด” ต. แล้วจึงเข้าไปขอพรโดยกระซิบที่หูหนู บริวารและพาหนะที่คอยรับใช้องค์พระพิฆเนศ หากกระซิบหูซ้ายให้ปิดหูขวา กระซิบหูขวาให้ปิดหูซ้าย เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วตักน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เทลง... https://www.atchiangmai.co/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94-%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story